a

01 Waarom lid worden van een club?
Het lidmaatschap van een club heeft verschillende WSVL voordelen:

Je lidkaart geeft je een korting op de inschrijvingsprijs
Je bent gedurende de activiteit verzekerd
Je ontvangt het tijdschrift "Walking Magazine"
Een korting op de “Walking in Belgium” wandelgids

De voordelen van de club zelf:
6 maal per jaar een clubblad met de laatste informatie

Specifieke clubactiviteiten: Clubwandeling - Fietstocht met BBQ - WandelweekendWandelvakantie

02 Ik heb onderweg een ongeval gehad, wat moet ik doen?
U dient dit  te melden aan de organiserende club. Zij zullen u dan een ongevalaangifte bezorgen en samen invullen.
Een aangifte bestaat uit 5 bladzijden.
De eerste 4 bladzijden worden zo volledig en duidelijk mogelijk ingevuld door de organiserende club:

          
naam slachtoffer
          
club
          
omstandigheden van het ongeval.
Bladzijde 5, een geneeskundig getuigschrift, dient door de behandelende geneesheer (ziekenhuisdokter of uw huisdokter) te worden ingevuld en moet o.a. de begindatum en (vermoedelijke) einddatum van de werkongeschiktheid of genezing vermelden. De aangifte moet tevens   voorzien worden van de clubstempel en een handtekening.
Verwittig ook altijd uw eigen club. Zodoende kan alles worden nagezien, en als de inrichter (om welke reden ook) geen aangifte heeft ingevuld, moet uw eigen club een aangifte indienen.
Belangrijk :  De aangifte dient binnen de 5 dagen na het ongeval bij de federatie te zijn.
03 Ik ben rolstoelpatient(e). Kan ik deelnemen aan een wandeltocht?
Dit wordt aangekondigd in de Marching of een andere wandelkalender door rolstoelsymbool. Het parcoursblad van de organiserende club zal dit ook vermelden.
04 Moet ik zelf voor eten zorgen?
Zowel in de startzaal als in de controleposten zijn altijd broodjes en/of soep voorzien.
Dranken zijn ook steeds voorradig. Naast warme dranken zijn zowel alcoholische als niet alcoholische dranken beschikbaar.

05 Waar kan ik de “Walking in Belgium” kopen?
Je eigen club, richtprijs 8
Bij de wandelfederaties, richtprijs 27
In sommige winkels, zoals bvb Brantano en AS Adventure.

De Wandelsport

WSV Schorrestappers
WSVL 1402

 

WSV Schorrestappers
WSVL 1402