a

WSV Schorrestappers
WSVL 1402

 

Wie en wanneer is men verzekerd?

· Je controlestrookje van de wandeltocht moet je bijhouden tot men weer thuis is.
Dit strookje heb je nodig als bewijs dat je effectief naar een wandeling bent geweest in geval van een ongeval op weg naar huis.
Enkel dan ben je verzekerd

· Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club.

· Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart goed bij te houden.
Enkel met inschrijfkaart ben je namelijk verzekerd binnen de polis
.

· Enkel leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de federatieleden zijn verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.

· Niet-leden genieten dus niet van de verzekering op weg naar en van de wandeltocht.

· De waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ is geldig tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens de verplaatsingen die in het kader
daarvan worden gedaan (niet de weg naar en van huis).

· Enkel leden zijn ook tijdens de individuele sportbeoefening verzekerd: bij een ongeval tijdens de individuele sportbeoefening
vraagt het slachtoffer zijn/haar eigen club om een ongevalsaangifte op te maken.

· Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan een BBQ, een ledenfeest, een occasionele fietstocht.

· Medewerkers aan dergelijke activiteiten zijn evenwel wel verzekerd op die activiteiten.

Wat te doen in geval van een ongeval

· U schrijft zich in vóór u gaat wandelen aan de inschrijvingstafel. Het bovenste gedeelte steekt u in de bus aan de uitgang van de zaal,
het onderste gedeelte neemt u mee tijdens de wandeling.

· Er gebeurt iets tijdens de wandeling.

· Vul voor elk ongeval een ongevalsaangifte in.

· Geef de door de club ingevulde aangifte mee met slachtoffer.

· Slachtoffer laat het medisch attest invullen door de behandelend arts en bezorgt de aangifte mét medisch attest
zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw.

· Wandelsport Vlaanderen vzw bezorgt de aangifte en medisch attest digitaal aan de verzekeraar Arena.

· Arena bezorgt aan slachtoffer een brief met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling.

· Slachtoffer bezorgt alle betalingsbewijzen, facturen, rechtstreeks aan Arena conform de instructies in de brief van Arena.

· Bij gebrek aan dit strookje zal de aangifte geweigerd worden door de verzekering.

Wat is een ongeval

Is een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer

ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is derhalve geen ongeval. Voor leden wordt ook hartfalen als ongeval beschouwd.

Rijksregisternummer

De regering heeft het nieuwe sportdecreet getekend dat treedt op 01 januari 2017 in werking.
Hierdoor MOET iedereen die lid is van een sportclub vanaf 01 januari 2017 zijn rijksregisternummer doorgeven aan zijn sportclub.
De sportclub moet het rijksregisternummer vermelden op zijn ledenlijsten en ook doorgeven/inbrengen bij de federatie